منطقه20:برگزاری جلسه انتخاب دبیر منطقه ای کانون داوطلبین اهدای خون

منطقه ۲۰،  3960718001
منطقه20:برگزاری جلسه انتخاب دبیر منطقه ای کانون داوطلبین اهدای خون

اداره سلامت منطقه 20 از برگزاری جلسه انتخاب دبیر منطقه ای کانون داوطلبین اهدای خون خبر داد.

جلسه انتخاب دبیر منطقه ای کانون داوطلبین اهدای خون با حضور  مدیر، کارشناسان اداره سلامت، دبیر منطقه ای  و دبیران محله ای کانون، مورخ 96/7/15در سالن  کنفرانس شهید حججی حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. در این جلسه خانم دهجی با اکثریت آرا (10 رای) به عنوان دبیر منطقه ای کانون داوطلبین اهدای خون و خانم فدوی به عنوان جانشین دبیر انتخاب گردیدند. در این جلسه به استناد آئین نامه فعالیت کانونهای اجتماعی سلامت محور ، مبنی بر انتخاب کارگروههای تخصصی، خانم رمضانی به عنوان کارگروه آموزش و برنامه ریزی، خانم یزدی به عنوان کانون فرهنگی -اجتماعی، خانم قادرزاده به عنوان کارگروه  روابط عمومی و خانم چراغعلی به عنوان کارگروه فناوری و اطلاعات انتخاب شدند.