منطقه 20 : برگزاری جلسه انتخاب دبیر منطقه ایی کانون مادرو کودک

منطقه ۲۰،  3960813012
منطقه 20 : برگزاری  جلسه انتخاب دبیر منطقه ایی کانون مادرو کودک

در تاریخ 11/7 /96 جلسه توسط دبیران محلات کانون مادرو کودک برگزار گردید .در این جلسه پس از اعلام اسامی کاندیدها ، با اکثریت آراء خانم محبوبه کاویانی به عنوان دبیر منطقه 20 انتخاب گردیدند . و در انتهای جلسه کارگروههای تخصصی کانون نیز مشخص شد