منطقه 7:فوايد عالي اهداي خون براي سلامتي

منطقه ۷،  3960814001
منطقه 7:فوايد عالي اهداي خون براي سلامتي

اهداي خون حدوداً فقط يک ساعت از وقت برنامه پرمشغله زندگي شما را مي گيرد و درعوض جان يک انسان را نجات مي دهد. اهداي خون نه فقط براي کسي که سلولهاي خوني را دريافت مي کند، بلکه براي سلامت اهدا کننده نيز فوايد بسيار دارد.
گرچه آشکارترين فايده اهداي خون، احساس فوق العاده ناشي از بخشيدن چيزي به کسي که به شدت به آن نياز دارد است اما فوايد آنبرسلامتي اهداکننده فراتر از اينهاست.
تحقيقات نشان داده است که، به طور کل، برخي مردم معمولاً بيشتر از ميزان مورد نياز روزانه خود آهن مصرف مي کنند. مصرف آهن بيشتر از حد توصيه شده، توليد راديکال هاي آزاد در بدن را بيشتر مي کند. راديکال هاي آزاد موجب ايجاد تغييرات سلولي مي شود که عملکرد طبيعي سلولها را مختل کرده و خطر برخي بيماري هاي مزمن مثل بيماري هاي قلبي و سرطان را افزايش مي دهد. اين مشکل در مردها و خانم هاي يائسه حادتر مي باشد چون خانم ها قبل از يائسگي در چرخه هاي عادت ماهيانه آهن اضافه را دفع مي کنند. افراديکه بيش از حد از گوشت قرمز استفاده مي کنند نيز در خطر افزايش ميزان آهن در بدن هستند.
اما اهداي خون چطور به افزايش ميزان آهن کمک مي کند؟ اهداي خون مقداري از اين آهن اضافه را که مي تواند موجب توليد راديکال آزاد در بدن شود،بيرون مي برد. درواقع، تحقيقات نشان داده است که مردهاييکه خون اهدا مي کنند معمولاً کمتر در خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي قرار دارند. ازآنجا که بيماري هاي قلبي متداولترين علت مرگ در مردان است، اين مي تواند يکي از بهترين فوايد اهداي خون بر سلامتي آنها باشد.
از کجا بايد فهميد که بيش از اندازه آهن از دست ندهيم؟ قبل از اينکه اجازه اهداي خون به شما داده شود، سطح هموگلوبين شما که ميزان آهن در بدنتان را ارزيابي مي کند، بررسي مي شود. اگر اين سطح پايين باشد اجازه اهداي خون در آن روز به شما داده نمي شود. هر زمان که براي اهداي خون پيش قدم شويد، سطح هموگلوبين شما سنجيده مي شود و فقط هر هشت هفته يکبار اجازه اهداي خون به هرکس داده مي شود تا از خالي شدن بيش از حد آهن از بدنتان جلوگيري شود. اين مي تواند راه بسيار خوبي براي چک کردن مداوم ميزان آهن خون نيز باشد.

با در نظر گرفتن فوايدي که اهداي خون بر سلامتيتان دارد درکنار فوايد معنوي آن، مطمئناً اهداي خون داوطلبان بسيار بيشتري پيدا خواهد کرد. فقط کافي است هر دو ماه يکبار يک ساعتي را روي يک صندلي اهداي خون استراحت کنيد تا از کليه فوايد جسمي و معنوي آن بهره مند شويد. هميشه يادتان باشد شايد يک نفر نيازمند اين بخشش سخاوتمندانه شما باشد.

تهیه کننده:پریسا روانان-خانه سلامت دهقان-گرگان-منطقه هفت