چگونه با تغذیه سالم سلامت بدن را تامین کنیم چگونه با تغذیه سالم سلامت بدن را تامین کنیم

منطقه ۴،  3970219001
چگونه با تغذیه سالم سلامت بدن را تامین کنیم

خانه سلامت علم و صنعت  منطقه 4در تاریخ97/2/3 اقدام به برگزاری کلاس آموزشی با عنوان ( چگونه با تغذیه سالم سلامت بدن را تامین کنیم ) در مسجد امام سجاد نمود دراین برنامه  بیش از 40 نفراز نمازگزاران  شرکت داشتند .دراین کلاس در مورد  تغذیه سالم و گروههای غذایی و راههای حفظ  سلامتی با تغذیه مناسب  اطلاعات لازم به شهروندان آموزش داده شد.