تاثیر مصرف دخانیات بر بیماریهای قلبی تاثیر مصرف دخانیات بر بیماریهای قلبی

منطقه ۴،  3970323001
تاثیر مصرف دخانیات بر بیماریهای قلبی

خانه سلامت علم و صنعت  منطقه 4در تاریخ97/3/13 به برگزاری کلاس آموزشی با عنوان ( تاثیر مصرف دخانیات بر بیماریهای قلبی )  در مسجد حسین(ع) اقدام نمود، دراین برنامه  بیش از 40 نفراز نمازگزاران  شرکت داشتند و در مورد عوارض مصرف دخانیات بربیماریهای قلبی صحبت شد.