منطقه 6 : کارگاه فشار خون

منطقه ۶،  3970329008
منطقه 6 : کارگاه فشار خون

به همت واحد سلامت ناحیه شش کارگاه فشار خون برگزار گردید

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : وحد سلامت ناحیه شش  به مناسبت هفته سلامت  و  با هدف ارتقا سلامت کارمندان تاریخ دهم اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری کارگاه فشار خون ویژه پرسنل ناحیه شش  نمود .  

گفتنی است  این برنامه که با مشارکت بیمارستان شهرام برگزار گردید ؛ کارشناس مربوطه مواردی را جهت پیشگیری فشار خون بیان  نمود.