کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی طب سنتی

منطقه ۱۵،  3970810005
کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی طب سنتی

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی طب سنتی  ویژه اعضای کانون اهداکنندگان خون نموده است . این کارگاه در تاریخ   19 شهریور ماه ویژه اعضای کانون اهدا کنندگان خون در سرای محله برگزار و اعضای کانون با طب سنتی و مبانی آن آشنا شدند.