کارگاه آموزشی سلامت روان

منطقه ۱۵،  3970810006
کارگاه آموزشی سلامت روان

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان ویژه اعضای کانون اهداکنندگان خون نموده است . این کارگاه در تاریخ   20 شهریور ماه ویژه اعضای کانون اهدا کنندگان خون برگزار گردید و اعضای کانون در رابطه با سلامت روان و نقش آن در سلامت جسم آموزش دیدند.