دوره ی آموزشی طب سنتی

منطقه ۱۵،  3970810007
 دوره ی آموزشی طب سنتی

درمهرماه خانه سلامت  ابوذر با حضور آقای آدیش کارشناس طب سنتی  اقدام به برگزاری دوره ی آموزشی طب سنتی در سرای محله ابوذر با حضور 15 نفر مخاطب نمودند.این دوره ی آموزشی سه شنبه هرهفته از ساعت 9 الی 30/10برگزار می شود.دراین دوره کارشناس برنامه درابطه با مزاج شناسی واصلاح الگوی مصرف دررابطه با طبع غذایی و...صحبت نمودند.