منطقه 14:برپایی پایگاه اهدای خون سیار در مسجد احباب الحسن(ع)

منطقه ۱۴،  3970812002
منطقه 14:برپایی پایگاه اهدای خون سیار در مسجد احباب الحسن(ع)

اهدای خون سبب نشاط روزه داران و حرکتی انسانی ست که در این ماه موجب ثواب می شود.از طرفی این حرکت خدا پسندانه منافاتی با روزه داری ندارد و روزه داران می توانند در فاصله افطار تا سحر برای این عمل انسانی اقدام کنند.با توجه به این موضوع اداره سلامت شهرداری منطقه 14 با همکاری سازمان اهدای خون ،اقدام به برپایی پایگاه سیار اهدای خون در مسجد احبا الحسین  در محله حسین اباد دولاب در تاریخ 6 خرداد ماه کرده است.