کارگاه آموزشی خودمراقبتی

منطقه ۱۵،  3970812006
کارگاه آموزشی خودمراقبتی

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی نموده است . این کارگاه ویژه اعضای کانون اهداکنندگان خون به مناسبت برگزار گردید و 20 نفر از اعضای این کانون شرکت داشتتند و در رابطه با اصول خود مراقبتی در اهدای خون آموزشهای لازم را دیدند.