برنامه گفتگو در شهر به مناسبت هفته روان منطقه 13

منطقه ۱۳،  3970830003
برنامه گفتگو در شهر به مناسبت هفته روان منطقه 13

مدیر اداره سلامت منطقه 13 غلامحسین ادب از برگزاری برنامه گفتگو در شهر به مناسبت هفته سلامت روان با موضوع تاثیر خودمراقبتی برسلامت روان خبر داد. این برنامه  با حضور  اعضای کانون داوطلبین اهدای خون در بوستان پیروزی در طول هفته سلامت روان  برگزار گردید.در این برنامه در مورد نقش خودمراقبتی در تامین سلامت روان افراد بحث و گفتگو شد.