منطقه 19 : برگزاری ایستگاه سلامت در ایستگاه های مترو به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت

منطقه ۱۹،  3970907001
منطقه 19 : برگزاری ایستگاه سلامت در ایستگاه های مترو به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت و در راستای ارتقای آگاهی و سطح سلامت شهروندان خانه های سلامت با حضور در ایستگاه های مترو اقدام به ارائه خدمات سلامت محور به شهروندان کرده اند .
  وی افزود، مسئولین خانه های سلامت با همکاری کارشناسان پایگاه های بهداشت با حضور در  ایستگاه های مترو آزادگان ، مترو شاهد ،مترو حرم خدماتی از قبیل غربالگری قندخون و فشارخون ، توزیع بروشور و کیسه های بازیافت به شهروندان و پرسنل ارائه دادند .
وی هدف از برگزاری این برنامه را حساس سازی شهروندان نسبت به اهمیت بیماری دیابت و ضرورت غربالگری به ویژه در افراد در معرض خطر اعلام کرد