کارگاه آموزشی سرطان سینه

منطقه ۱۵،  3970913003
کارگاه آموزشی سرطان سینه

خانه سلامت ولی عصر کارگاه اموزشی با موضوع سرطان سینه ویزه اعضای کانون اهدای خون برگزار نمود در این کارگاه درباره سرطان  سینه علت این بیماری راهکارهای کاهش بیماری و پیشگیری از ان  نکاتی مطرح کردند و به سوالات مخاطبین پاسخ دادند