کارگاه برداشتهای متفاوت زن ومرد از زندگی

منطقه ۱۵،  3970913006
کارگاه برداشتهای متفاوت زن ومرد از زندگی

 

کارگاه برداشتهای متفاوت زن ومرد از زندگی ، ویژه کانون اهداکنندگان خون،توسط  خانه سلامت مینابی در تاریخ 27/08/97 با شرکت 16نفر، ساعت10تا 12 در سالن اجتماعات سرای محله و سخنرانی خانم رضایی  برگزار شد .

در این کارگاه درباره نوع نگاه زن و مرد به زندگی که مثبت یا منفی باشد و تاثیر آن بر سلامت روان و انجام کارهای عام المنفعه،  صحبت شد.