غرفه من هم آزمایش HIV می دهم

منطقه ۱۵،  3971010002
غرفه من هم آزمایش HIV می دهم

خانه سلامت اتابک در تاریخ 11/9/97 با مشارکت اداره خدمات اجتماعی- موسسه کاج  اقدام به برپایی ویزه برنامه ای در رابطه با هفته ایدز نمود. در این برنامه در مورد بیماری ایدز راههای پیشگیری و کنترل آن اطلاعاتی به مردم داده شد. همچنین از افراد داوطلب تست HIV گرفته شد.