همایش آشنایی با بیماری ایدز

منطقه ۱۵،  3971010003
همایش آشنایی با بیماری ایدز

خانه سلامت اتابک در تاریخ 12/9/97 با مشارکت پایگاه سلامت اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان آشنایی با بیماری ایدز نمود . در این برنامه راههای پیشگیری و انتقال بیماری را به حاضرین شرح دادند. هدف از برگزاری این همایش کنترل این بیماری و اشنایی با راههای انتقال این بیماری می باشد.