کارگاه آموزشی اصول شش گانه زندگی سالم

منطقه ۱۵،  3971010008
کارگاه آموزشی اصول شش گانه زندگی سالم

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی اصول شش گانه زندگی سالم نموده است ،این کارگاه درسرای محله حضور 45  نفر ازاعضای کانون  اهدای خون محله برگزار شد و اعضای کانون  وخانواده های خود در این کارگاه با اصول شش گانه زندگی سالم آشنا شدند.