منطقه 16- کارگاه آموزشی خودمراقبتی

منطقه ۱۶،  3971102001
منطقه 16- کارگاه آموزشی خودمراقبتی

کارگاه آموزشی با موضوع خودمراقبتی در سرای محله علی آباد شمالی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی با موضوع خودمراقبتی با حضور 13 نفر از اعضای کانون داوطلبین اهدای خون در تاریخ 97/10/4 در سرای محله علی آباد شمالی برگزار گردید. در این برنامه در مورد خودمراقبتی، انواع خودمراقبتی جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی ، خودآگاهی، آشنایی با نقاط ضعف و قوت خود و .... مطالبی بیان گردید.