سبک زندگی

منطقه ۵،  3971106003
سبک زندگی

به منظور ارثقای سلامت در جامعه و افزایش مهارت همدلی خانه سلامت محله سازمان آب به پیشنهاد دبیر کانون اهداء خون اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع افزایش مهارت همدلی باحضور 15 نفر از اعضای کانون دیابت در تاریخ 1/10/97 توسط کارشناس روانشناسی نمود.

به منظور ارثقای سلامت در جامعه و افزایش مهارت همدلی خانه سلامت محله سازمان آب به پیشنهاد دبیر کانون اهداء خون اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع افزایش مهارت همدلی باحضور 15 نفر از اعضای کانون دیابت در تاریخ 1/10/97 توسط کارشناس روانشناسی نمود.

همدلی توانمندی است که وجود آن از نخستین سالهای کودکی آغاز میشود.برای اینکه بتوانید با دیگران همدلی کنید باید واقعا" گوش کنید.به زبان بدن وی توجه کنید ،به شیوه سخن گفتن مانند بلندی صدا و لحن کلام توجه کنید..