سلامت معنوی

منطقه ۵،  3971106004
سلامت معنوی

کلاس آموزشی با موضوع سبک زندگی سالم «سلامت معنوی» با حضور اعضای کانون اهدای خون برگزار شد. در این کلاس مدرس باتوجه به مطالب مطرح شده در Cd آموزشی مربوطه به توضیح مطالب پرداخت. در انتهای این کلاس بین افراد حاضر بروشورهایی با موضوع درس داده شده توزیع شد.

کلاس آموزشی با موضوع سبک زندگی سالم «سلامت معنوی» با حضور اعضای کانون اهدای خون برگزار شد.

در این کلاس مدرس باتوجه به مطالب مطرح شده در Cd آموزشی مربوطه به توضیح مطالب پرداخت.

در انتهای این کلاس بین افراد حاضر بروشورهایی با موضوع درس داده شده توزیع شد.