مدیریت استرس

منطقه ۵،  3971106006
مدیریت استرس

در 9 دی ماه1397 با هماهنگی دبیر کانون اهدا خون خانه سلامت شاهین کارگاهی در موردمدیریت استرس برگزارگردید. در این کارگاه تعریفی از استرس و شناخت آن و راه های مقابله و کنترل اموزش داده شد.

در 9 دی ماه1397 با هماهنگی دبیر کانون اهدا خون خانه سلامت شاهین  کارگاهی در موردمدیریت استرس برگزارگردید. در این کارگاه تعریفی از استرس و شناخت آن و راه های مقابله و کنترل اموزش داده شد.