منطقه 16- کلاس آموزشی خودمراقبتی

منطقه ۱۶،  3971107001
منطقه 16- کلاس آموزشی خودمراقبتی

کلاس آموزشی با موضوع خودمراقبتی در سرای محله تختی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی با موضوع خودمراقبتی با حضور 14 نفر از اعضای کانون داوطلبین اهدای خون در تاریخ 97/10/8 در سرای محله تختی برگزار گردید.در این جلسه در مورد تعریفی از خودمراقبتی که عملی است که در آن فرد از دانش و مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت نماید و همچنین در مورد ویژگی های خود مراقبتی  صحبت شد.