منطقه 16- کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث

منطقه ۱۶،  3971113001
منطقه 16- کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث

کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از حوادث در پایگاه بهداشت نوشش واقع در محله نازی آباد برگزار گردید.

به گزلرش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از حوادث با حضور 16 نفر از اعضای کانون داوطلبین اهدای خون در تاریخ 97/9/28 در پایگاه بهداشت نوشش واقع در محله نازی آباد برگزار گردید. این برنامه توسط کارشناس ایمنی و دوام باهدف آموزش درخصوص پیشگیری از حوادث (درباره خطرات و حوادث و راهکارهای پیشگیری از ایجادحوادث و صدمات ناشی از آن) مورد بررسی قرار گرفت.