منطقه 16- کارگاه آموزشی شناخت و پیشگیری از بیماریها

منطقه ۱۶،  3971117001
منطقه 16- کارگاه آموزشی شناخت و پیشگیری از بیماریها

کارگاه آموزشی با موضوع شناخت و پیشگیری از بیماریها در مدرسه هشت شهریور واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی با موضوع شناخت و پیشگیری از بیماریها با حضور 14 نفر از اعضای کانون داوطلبین اهدای خون در تاریخ 97/10/12 در مدرسه هشت شهریور واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید. در این برنامه که با آموزش کارشناس پایگاه بهداشت احمد کافی انجام شد در خصوص بیماریهایی که در فصل زمستان شایع میشود بخصوص برای کودکان و رعایت نکات بهداشت فردی در جهت پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماریها و نقش آموزگاران در این زمینه صحبت شد.