منطقه7:

منطقه ۷،  3971212001
منطقه7:

به گزارش مسئول خانه سلامت حشمتیه مرحله دوم تزریق واکسن هپاتیت ((ب)) و کزاز ویژه  32 نفر از پرسنل و کارگران میدان میوه و تره بار قصر با همکاری مرکز بهداشت خواجه نظام با هدف پیشگیری از ابتلاء ایشان به این بیماریها در روز چهارشنبه 19/10/97 در میدان میوه وتره بار قصر راس ساعت 8 صبح و به مدت دو ساعت با همکاری مرکز بهداشت شمال تهران انجام گردید