منطقه 19 : غربالگری قندخون به مناسبت استقبال از بهار

منطقه ۱۹،  3971215002
منطقه 19 : غربالگری قندخون به مناسبت استقبال از بهار

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، در راستاي رسالت اداره سلامت بر ارائه ي خدمات سلامت محور به شهروندان و حساس سازي شهروندان نسبت به وضعيت سلامت خود ، خانه ي سلامت دولتخواه شمالیت به مناسبت استقبال از بهار اقدام به غربالگري قندخون شهروندان كرده است وي افزود، قندخون از جمله بيماري هايي است كه در صورت عدم كنترل به موقع آن مي تواند منجربه بيماري ديابت شود از اين رو سالمندان و افراد در معرض خطر مي بايست به صورت مستمر قندخون خود را اندازه گيري كنند .
گفتني است ، شهروندان مي توانند با مراجعه به خانه هاي سلامت نزديكترين سراي محله از خدمات سلامت محور بهره مند شوند.