منطقه 19: ایستگاه کنترل قندخون در پایانه سروری با مشارکت مرکز بهداشت

منطقه ۱۹،  3971219002
منطقه 19: ایستگاه کنترل قندخون در پایانه سروری با مشارکت مرکز بهداشت

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، در راستاي رسالت اداره سلامت بر ارائه ي خدمات سلامت محور به شهروندان و حساس سازي شهروندان نسبت به وضعيت سلامت خود ، خانه ي سلامت شکوفه شمالی با حضور چایانه شهید سروری اقدام به غربالگری قندخونشهروندان کرده است.
وي افزود، قندخون از جمله بيماري هايي است كه در صورت عدم كنترل به موقع آن مي تواند منجربه بيماري ديابت شود از اين رو سالمندان و افراد در معرض خطر مي بايست به صورت مستمر قندخون خود را اندازه گيري كنند .
گفتني است ، شهروندان مي توانند با مراجعه به خانه هاي سلامت نزديكترين سراي محله از خدمات سلامت محور بهره مند شوند.