منطقه 19 : ایستگاه غربالگری فشارخون در ایستگاه های مترو

منطقه ۱۹،  3980221001
منطقه 19 : ایستگاه غربالگری فشارخون در ایستگاه های مترو

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح سلامت شهروندان و حساس سازی آن ها نسبت به وضعیت سلامت خود، ایستگاه غربالگری فشارخون در ایستگاه های منتخب مترو منطقه از قبیل مترو نعمت آباد ، مترو آزادگان، مترو شریعتی برگزار شد.
وی با اشاره به این که فشارخون بالا  از عوامل زمینه ساز در بروز برخی بیماری ها از قبیل آسیب های چشمی و کلیوی محسوب می شود برگزاری ایستگاه های سلامت را در جهت توجه بخشی شهروندان به این مهم دانست .