منطقه 19 : برگزاری ایستگاه غربالگری قند و فشارخون

منطقه ۱۹،  3980221002
منطقه 19 : برگزاری ایستگاه غربالگری قند و فشارخون

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، به مناسبت هفته سلامت و با هدف حساس سازی شهروندان نسبت به سلامت عمومی، ایستگاه غربالگری قندخون و فشارخون در گذر سلامت مقابل سرای محله شکوفه شمالی برگزار شد.
وي افزود، قندخون از جمله بيماري هايي است كه در صورت عدم كنترل به موقع آن مي تواند منجربه بيماري ديابت شود از اين رو سالمندان و افراد در معرض خطر مي بايست به صورت مستمر قندخون خود را اندازه گيري كنند .