منطقه 19 : برپایی میز ارائه خدمات سلامت به کارگران تره بار

منطقه ۱۹،  3980221003
منطقه 19 : برپایی میز ارائه خدمات سلامت به کارگران تره بار

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته سلامت، میز ارائه خدمات سلامت محور شامل غربالگری قندخون و فشارخون، توزیع قرص ویتامین دی و اندازه گیری توده بدنی  برای کارگران تره بار  برپا شد .
وی برگزاری برنامه های سلامت را به منظور شناسایی افراد با مشکلاتی از قبیل فشارخون یا قندخون بالا و در معرض بیماری را ضروری دانست .