منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز

منطقه ۱۹،  3980231001
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، در راستاي رسالت اداره ي سلامت و با هدف ارتقاي سطح آگاهي شهروندان کارگاه آموزشی با محوریت پیشگیری از ایدز با همکاری پایگاه بهداشت برگزار شد.

وي افزود : در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی از شهروندان در محله شریعتی جنوبی برگزار شد، شرکت کنندگان با بیماری ایدز و راهکارهای پیشگیری از آن آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .