منطقه 19 : برگزاری ایستگاه سلامت

منطقه ۱۹،  3980319002
منطقه 19 : برگزاری ایستگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه، ایستگاه غربالگری قندخون با هدف شناسایی افراد دارای قندخون بالا و حساس سازی شهروندان نسبت به پیگیری و کنترل آن با مشارکت درمانگاه سلیم در سرای محله شریعتی جنوبی برگزار شد .