رفتارهای غیر بهداشتی

منطقه ۵،  3980410001
رفتارهای غیر بهداشتی

در این برنامه که به همت خانه سلامت پرواز و کانون اهدا خون برگذار شد در رابطه با اهمیت رفتارهای غیر بهداشتی و همچنین جلوگیری از آلوده شدن افراد و آموزش به افراد جهت پیشگیری از بیماری های مختلف داده شد و در آخر به سوالات عزیزان پاسخ داده شد.

در این برنامه که به همت خانه سلامت پرواز و کانون اهدا خون برگذار شد در رابطه با اهمیت رفتارهای غیر بهداشتی و همچنین جلوگیری از آلوده شدن افراد و آموزش به افراد جهت پیشگیری از بیماری های مختلف داده شد  و در آخر به سوالات عزیزان پاسخ داده شد.  

این برنامه در تاریخ 25/1/98 در خانه سلامت پرواز برگزار شد.