تغذیه و کم خونی

منطقه ۵،  3980410002
تغذیه و کم خونی

به همت خانه سلامت اباذر و مرکز سلامت حسن آباد کارگاه آموزشی نقش تغذیه در بیماری کم خونی و راه های پیشگیری از آن با هدف افزایش اطلاع مردم با بیماری کم خونی و نقش تغذیه در این بیماری در تاریخ 18/1/98 توسط کارشناس تغذیه با حضور 13 نفر در سرای محله اباذر بر.گزار گردید

به همت خانه سلامت اباذر  و مرکز سلامت حسن آباد  کارگاه آموزشی نقش تغذیه در بیماری کم خونی و راه های پیشگیری از آن با هدف افزایش اطلاع مردم با بیماری کم خونی و  نقش تغذیه در این بیماری در تاریخ 18/1/98 توسط کارشناس تغذیه  با حضور 13 نفر  در سرای محله اباذر بر.گزار گردید