تغذیه و طب مکمل

منطقه ۵،  3980410003
تغذیه و طب مکمل

به همت خانه سلامت اکباتان و اهدای خون،مقرر گردید کارگاه اموزشی تغذیه در طب مکمل در تاریخ 25 فروردین برگزار گردد

به همت خانه سلامت اکباتان و اهدای خون،مقرر گردید کارگاه اموزشی تغذیه در طب مکمل در تاریخ 25 فروردین برگزار گردد