غربالگری فشار خون

منطقه ۵،  3980410004
غربالگری فشار خون

در ارتباط با بسیج ملی کنترل فشار خون و با هدف ارتقای آگاهی بین شهروندان، خانه سلامت محله سازمان آب با همکاری پایگاه بهداشت اقدام به انجام غربالگری فشار خون و ارائه راهنمایی نمود که در تاریخ 20/3/98 در بازار میوه و تره بار شهید باکری انجام شد و حدود 150 نفر از شهروندان و کارکنان بازار روز مورد کنترل قرار گرفته وبه موارد با فشار خون بالا راهنمایی و مشاوره های لازم ارائه گردید.

در ارتباط با بسیج ملی کنترل فشار خون و با هدف ارتقای آگاهی بین شهروندان، خانه سلامت محله سازمان آب با همکاری پایگاه بهداشت اقدام به انجام غربالگری فشار خون و ارائه راهنمایی نمود که در تاریخ 20/3/98 در بازار میوه و تره بار شهید باکری انجام شد و حدود 150 نفر از شهروندان و کارکنان بازار روز مورد کنترل قرار گرفته وبه موارد با فشار خون بالا راهنمایی و مشاوره های لازم ارائه گردید.