روز جهانی اهدای خون

منطقه ۵،  3980410005
روز جهانی اهدای خون

به همت خانه سلامت اکباتان و اهدای خون، کارگاه اموزشی بمناسبت روز اهدا خون 20 خرداد توسط کارشناس برگزار گردید.

به همت خانه سلامت اکباتان و اهدای خون، کارگاه اموزشی بمناسبت روز اهدا خون 20 خرداد

توسط کارشناس برگزار گردید.