منطقه 19 : کنترل فشارخون ویژه پرسنل شهرداری ناحیه یک

منطقه ۱۹،  3980422001
منطقه 19 : کنترل فشارخون ویژه پرسنل شهرداری ناحیه یک

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

ب

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، در راستاي رسالت اداره سلامت بر ارائه ي خدمات سلامت محور به شهروندان و حساس سازي شهروندان نسبت به وضعيت سلامت خود ، خانه ي سلامت خانی آبادنوشمالی اقدام به غربالگي فشارخون پرسنل شهرداری كرده است .
وي افزود، فشارخون از جمله بيماري هايي است كه در صورت عدم كنترل آن مي تواند در بروز سكته هاي قلبي و مغزي ، آسيب هاي كليوي و بيماري هاي چشمي اثرگذار باشد از اين رو سالمندان و افراد در معرض خطر مي بايست به صورت مستمر فشارخون خود را اندازه گيري کنند.